Initiatieven

Gepubliceerd op 3 februari 2020 om 15:55

Eerste autisme-avond bracht mooie initiatieven voort 

door Mariël Hoefkens

Naar aanleiding van de succesvolle autisme-avond in 2018 (georganiseerd door Autismebewust in de personen van Ad van Korven (Tripode) - en Mariël Hoefkens (ervaringsdeskundige), zijn er meerdere balletjes aan het rollen gegaan. Omdat toen bleek dat er veel behoefte was om over autisme te praten, is er in januari 2019 een gespreksgroepje opgericht, dat maandelijks bij elkaar komt en per februari 2020 een nieuwe gespreksleider heeft. Hier kunnen ervaringsdeskundigen hun verhalen delen en tips uitwisselen over hoe zij met bepaalde situaties omgaan. Verder heeft een aantal inwoners uit de gemeente Hilvarenbeek (mensen met autisme of hun ouders) advies gevraagd over waar zij terecht kunnen voor een specifiek probleem.  

De eerste autisme-avond zorgde er tevens voor dat Autismebewust werd uitgenodigd om mee te denken over het inclusieve gemeentelijk beleid voor mensen met een beperking en dat Mariël werd gevraagd deel te nemen aan de organisatie van een prikkelarme kermis, waarvan de eerste in 2019 heeft plaatsgevonden. Dit zal in 2020 worden voortgezet.  

Last but not least heeft Bibliotheek Hilvarenbeek gehoor gegeven aan het verbreden van de aandacht voor autisme. In 2018 zette zij een avond op touw voor ouders van kinderen met autisme, waaraan Autismebewust een bijdrage heeft geleverd: Ad verzorgde toen een presentatie over autisme. Ook organiseerde de bibliotheek samen met Ongewoon Gewoon de Human Library, waaraan Autismebewust 2 keer heeft  deelgenomen: Mariël beantwoordde hier als 'één van de open boeken' vragen van 'lezers' over wat autisme voor haar betekent. In maart 2020 zal Autismebewust er voor de derde keer aanwezig zijn. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.