Kun jij vanuit autisme kijken?

Lezing door Monique Post

Fotograaf zijn betekend dat je een moment in tijd vastlegt  voor anderen om te zien. Het is jouw blik op de wereld maar is ook een momentopname van een, tot dan voor anderen, onzichtbaar moment.

Autisme wordt vaak als een ‘onzichtbaar’ diagnose bestempeld wat kan leiden tot ondervraging van mensen en tevens overvraging. Beide kunnen net zo veel schade aanbrengen in de ontwikkeling van het zelf-beeld van iemand en hun algehele stress levels dat dan de eigen ontwikkeling kan verstoren.

Monique zal het ontwikkelingsperspectief van Delfos door haar lezing laten lopen, en door middel van haar fotografiewerk de vraag proberen te beantwoorden of wij echt vanuit autisme kunnen kijken. Hoe ver zijn we in de ontwikkelingen rondom autisme en wat voor nieuwe bijzonderheden en valkuilen zijn ontstaan?

terug