Boeken over Prikkels (zintuiglijke informatieverwerking) en meer.


Onderstaande boeken zijn - onder voorbehoud -  te lenen bij de bibliotheek in Hilvarenbeek.. Op 2 april zijn zoveel mogelijk van deze boeken ter inzage bij de stand van de bibliotheek op de informatiemarkt. De eerste vijf boeken worden aanbevolen door Robert de Hoog, spreker op 2 april in Elckerlyc.


Prikkels in de groep!

Robert de Hoog, Sandra Stultiens-Houben, Ingrid van der Heijden, 2012

Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat er in hun omgeving gebeurt, kinderen die altijd een voorwerp in de hand houden om eraan te voelen, kinderen die bij het horen van harde geluiden uit de groep rennen, kinderen die regelmatig aan hun groepsgenootjes ruiken, kinderen die overal op klimmen en geen gevaar lijken te kennen en kinderen die om de haverklap tegen groepsgenoten opbotsen. Als ouders, leerkrachten en begeleiders ben je je er niet altijd van bewust dat deze gedragingen ontstaan vanuit een voor dit kind bijzondere manier van verwerken van prikkels.

Deze bijzonderheden vragen om een op het individuele kind afgestemde begeleidingsstijl, activiteiten en aangepaste omgeving binnen de groep. Een lastige opgave en een dagelijkse uitdaging, maar noodzakelijk om te voorkomen dat bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking belemmeren. 'Prikkels in de groep!' biedt praktische handvatten. De lezer kan met de uitleg, voorbeelden en de praktische oplossingen goed aansluiten bij de prikkelbehoefte van de kinderen en passende begeleiding bieden aan de groep. Beschreven wordt welke manieren van prikkelverwerking er zijn en hoe de zintuigen informatie verwerken. Aandacht wordt besteed aan de invloed van omgevingsfactoren en diverse aspecten die nodig zijn om kinderen in een groep te begeleiden. Door een beter begrip van gedrag met sensorische oorzaken ontstaat voor ieder kind een sensorisch waardevolle omgeving. 


Leven met sensaties

Begrijp je zintuigen

Winnie Dunn 2013

Houdt u van vuurwerk, harde muziek en extreme sporten? Dan bent u wellicht een Zoeker. Misschien zit u liever in uw eentje te lezen of online te shoppen in plaats van naar een winkelcentrum te gaan. Dan bent u waarschijnlijk een Vermijder. Als u een Sensor bent, kiest u in restaurants misschien altijd hetzelfde gerecht of heeft u er moeite mee in een rumoerige omgeving te werken. Maar als u een Toeschouwer bent, kost het u geen moeite om afleidingen te negeren, al moet iemand u misschien wel een paar keer roepen voordat u reageert.

Leven met sensaties verklaart hoe jouw individuele sensorische (zintuiglijke) patronen de manier beïnvloeden waarop jij reageert op alles wat jij in de loop van een dag meemaakt. We kunnen ons vaak gemakkelijk identificeren met een van de vier sensorische patronen: Zoekers, Toeschouwers, Vermijders en Sensors. Aan de hand van de vragenlijst in dit boek kun je een indruk krijgen van jouw eigen sensorische patroon en dat vergelijken met de antwoorden van jouw partner of collega. Dit boek helpt je te begrijpen hoe conflicten op sensorisch gebied ontstaan en hoe je daar het beste thuis en op je werk mee kunt omgaan. Met de informatie in dit boek kun je de juiste soort kleding, werk en woning kiezen en begrijpen waarom je zulke keuzes maakt. Leven met sensaties is een zeer helder geschreven boek, met prachtige concrete voorbeelden en adviezen, dat een belangrijke bijdrage levert aan de wijze waarop prikkels worden verwerkt en hoe dat proces de kwaliteit van bestaan kan beïnvloeden. In


De zeven zintuigen

Over waarnemen en onwaarnemen

Iris Sommer 2018

Iris Sommer neemt je mee op twee reizen – door het fascinerende verhaal over onze zintuigen én door Mumbai, de zinnenprikkelende stad bij uitstek. Haarscherp legt ze uit hoe we beschermd worden tegen overprikkeling; hoe we slechts een deel waarnemen met onze zintuigen en de rest aanvullen vanuit onze achtergrond.

Je leest waarom baby’s makkelijker iets nieuws proeven dan peuters, waarom je op een zomeravond nog wel de kleur blauw ziet, maar geen rood of groen meer. Waarom je als koukleum de kachel thuis juist lager moet zetten. Hoe je pijn waarneemt en wat je daartegen kunt doen. Ze vertelt waarom langzame aanraking erotisch is. Dat er een zintuig is dat je eigen lichaam waarneemt en hoe het mogelijk is dat een mens van twee meter lang op twee smalle voeten zijn balans kan houden. Zelfs het mysterieuze zesde zintuig komt aan de orde. De belangrijkste boodschap van De zeven zintuigen is dat je altijd jezelf meeneemt wanneer je de wereld om je heen waarneemt: je eigen verwachtingen, je eigen vermoedens en je eigen vooroordelen.

Professor Iris Sommer (1970) is psychiater en neurowetenschapper, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Eerder schreef ze de bestseller Haperende hersenen.

 


Autisme en zintuiglijke problemen

Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen - 2017

Al jaren is bekend dat mensen met autisme zintuiglijke problemen hebben. Ze zijn vaak overgevoelig voor zintuiglijke prikkels of juist ondergevoelig, of allebei tegelijk. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen volledig in paniek raken van tl-verlichting of een hele lichte aanraking. Het kan ook zijn dat bepaalde geluiden volledig aan hen voorbij gaan. Iemand kan gestrest raken van een knisperend zilverpapiertje, maar het geluid van onweer niet opmerken. Deze hyper- en hyporesponsiviteit zijn inmiddels als officieel kenmerk van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) opgenomen in het meest gebruikte diagnostische handboek, de DSM-5. Autisme en zintuiglijke problemen geeft inzicht in de aard van deze uiteenlopende zintuiglijke problemen die tot heftige stress kunnen leiden. Het geeft richtlijnen voor de onderkenning van deze problematiek en gaat uitgebreid in op mogelijke interventies.

Dit boek geeft belangrijke concrete adviezen aan alle hulpverleners die zich bezighouden met kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, waaronder (ortho)pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en anderen die de vertaalslag naar de klinische praktijk moeten maken. Ook ouders van kinderen met autisme vinden in dit boek waardevolle inzichten en adviezen om thuis mee aan de slag te gaan.

Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen, en in het bijzonder in autisme. Ze is auteur van verschillende (inter)nationale publicaties.

Steven Degrieck is orthopedagoog en werkt bij Autisme Centraal (Vlaamse Dienst Autisme) in Gent. Vanuit dit expertisecentrum geeft hij opleidingen over autisme in binnen- en buitenland.

Miriam Hufen is ergotherapeut en gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Ze is hoofd van Anders Kijken Naar Kinderen, een opleidingsinstituut in Leiden dat studiedagen en lezingen over sensorische informatieverwerking (SI) en daar aan relaterende onderwerpen verzorgt.


Het autistische brein

voorbij het spectrum denken

Temple Grandin & Richard Panek -2014

Een uitzonderlijke bron van inspiratie - niet alleen voor autistische kinderen en hun ouders, maar voor iedereen.' - Time 'Het autistische brein is zowel een bron van informatie voor wie weinig weet van autisme, als een bron van hulp en compassie voor wie met de conditie leeft.' - Scientific American Temple Grandin is een van 's werelds bekendste en meest getalenteerde volwassenen met autisme. In Het autistische brein doet zij verslag vanuit de voorhoede van het autismeonderzoek, mede aan de hand van scans van haar eigen brein. En ze neemt stelling. Zo houdt ze een hartstochtelijk pleidooi voor het onderkennen van de enorme impact die zintuiglijke ervaringen hebben op mensen met autisme, en de sociale of emotionele problemen die ze daardoor ondervinden.

Ze is er bovendien fel op tegen dat mensen getypeerd worden op basis van een etiket uit de DSM. Grandin verlegt de gebruikelijke focus op tekortkomingen van mensen met autisme naar hun sterke kanten. Op die manier kunnen ze, met of zonder hulp, gericht bouwen aan hun toekomst. Grandin zelf heeft bijvoorbeeld veel profijt van haar oog voor detail, denken vanuit dieren in de veehouderij, en bottom-up aanpak van problemen en projecten. Dit boek biedt een nieuwe kijk op de wereld om ons heen, en op onszelf. Het is een eye-opener voor mensen met autisme, voor hun partners, ouders en andere familieleden, voor docenten, hulpverleners, therapeuten en artsen. Temple Grandin is hoogleraar dierwetenschappen aan Colorado State University. Ze schreef een aantal bestsellers over autisme. In 2010 maakte HBO een speelfilm over haar leven met Claire Danes in de hoofdrol. Over Grandins grensverleggende werk op het gebied van dierenwelzijn maakte NTR-VPRO de Labyrintdocumentaire Temple Grandin: Autist tussen de dieren. Richard Panek is auteur en wetenschapsjournalist.


Een dromomeron met een nekhernia

De dertienjarige Anne heeft autisme. Ze zit op het voortgezet onderwijs en valt daar nogal op door haar manier van praten, doordat ze geen aansluiting heeft bij de groep, niet de juiste kleren draagt en andere interesses heeft dan haar klasgenoten. Als zich de gelegenheid voordoet om in één klap met haar imago af te rekenen en net als de andere meisjes te worden, neemt Anne een besluit. Ze gaat meedoen met De Grote Wedstrijd op school.

In het plan dat ze hiervoor opstelt, beschrijft ze onder andere de twee volgende stappen:
1. Ik wil op de andere meisjes lijken. Dat vergt een nauwkeurige bestudering van hun gedrag en kledingstijl. Ik kan de mooie Elizabeth, die altijd zo lief lacht, observeren. De sportieve Sharon, die sommige jongens met voetballen voorbij speelt. Lieke, die populair is. Of iemand anders? Ik zal dat morgen besluiten, tijdens de ochtendpauze.
2. Ik leer de teksten en danspasjes van een hip liedje uit mijn hoofd. Een liedje waar iedereen van houdt. De teksten vormen vanzelfsprekend geen probleem, de pasjes daarentegen wel. Een bewegende Anne lijkt namelijk op een dromomeron met een nekhernia.
Een dromomeron met een nekhernia is een aangrijpend boek over heel gewone, maar tegelijkertijd nietsontziende pubers, over een wereld vol onbegrijpelijke codes, en over mogen zijn wie je bent.


Uit de pas

Omgaan met sensorische verwerkingsverschillen bij kinderen

Carol Stock Kranowitz - 2023 (tweede editie)

Psychologie Magazine over de eerste editie: ‘Een goede handleiding voor ouders en professionals bij de begeleiding van een kind met een sensorische integratiestoornis.’


Is je kind overgevoelig of juist ongevoelig voor aanraking, smaak, geur, geluid en visuele prikkels? Is het heel beweeglijk of juist niet? Heeft het coördinatieproblemen? Dan is de kans groot dat het problemen heeft op het gebied van sensorische verwerking.

Het brein van sommige kinderen verwerkt zintuiglijke prikkels niet altijd probleemloos. Ze krijgen dan vaak etiketten opgeplakt als kieskeurig, overgevoelig, stuntelig, onvoorspelbaar of onoplettend. Soms vermijden ze aanrakingen, weigeren ze bepaalde kleren te dragen of zijn het moeilijke eters; soms zijn ze juist dol op extreme prikkels als harde geluiden, heet badwater of heel pittig eten.

Deze nieuwe, geactualiseerde editie van dit toonaangevende handboek geeft antwoord op veelvoorkomende vragen van ouders, docenten en verzorgers van kinderen met problemen bij sensorische verwerking. Daarbij komen onder andere aan bod:
• kenmerken van verschillende soorten sensorische verwerking
• diagnose en behandeling
• de relatie met ADHD, autisme en leerproblemen
• het omgaan met de emoties van je kind


Mijn speciale broertje

over problemen in de sensorische informatieverwerking, bij kinderen gezien door een 9-jarige en haar mama

Debora Moelands-Brans, 2014

Ik ben Charlie en ik heb een speciaal broertje.
Aan de buitenkant zie je niets aan hem, hij is volgens heel veel mensen schattig en hij heeft een beetje een ondeugend gezicht..
Hij pakt dan ook mensen in een handomdraai in.
Ik moet toegeven, hij is ook wel schattig en een beetje grappig. Wat is er dan zo speciaal aan mijn broertje?
Mijn broertje heeft SI-problemen, problemen in de sensorische informatieverwerking.
Wat? Denk je nu waarschijnlijk. AD(H)D, autisme, PDD-NOS
en nog heel veel andere dingen, daar heb ik al van gehoord, maar SI-problemen?
Ik zal het eens proberen uit te leggen.
Een boek geschreven in simpele, makkelijk te begrijpen bewoordingen, voor kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen.


De leegte voorbij

Sjak Janssen - 2011

Dit boek gaat niet over autisme, maar over gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel, onder andere over zintuiglijke informatieverwerking. Sjak Janssen (1956) is geboren in Diessen. In de zomer van 1998 overleefde hij een bijna dodelijk ongeluk. “De leegte voorbij” is zijn debuut, een autobiografisch verhaal over hoe hij langzaam opkrabbelde uit een diep dal.

"Ik trap, ik ga omhoog. Ik trap, ik ga omlaag. Het lijkt alsof de hele wereld beweegt en ik in een ruimte van stilte woon. Ik val. Het moet in de hemel zijn. Het asfalt is kokend heet en zacht. Ik zak weg. Ik verzink. Niets bestaat meer. Geen ik. Geen geluid. Geen pijn. Geen gevoel. Alleen nog maar zweven in een luchtledige atmosfeer.
Op het nachtkastje, naast het bed, staat een cd-speler. De muzikale klanken dringen naar binnen. Het geluid sterft in de oren. De klokken luiden. In de lucht hangt de geur van het heilig oliesel. Er is niets, helemaal niets, dat er op wijst dat ik leef."

Door een fatale fietsval raakte Jacques in coma. Weer bij bewustzijn kwam hij in een werkelijkheid die de zijne niet was, die hij niet kende, hoe zoekend en speurend hij ook rondkeek. Het was de eerste stap naar een radicale verandering in zijn leven. Om zichzelf opnieuw in kaart te brengen, was hij gedwongen een rustiger leven te leiden. Hij had heel veel moeite, zichzelf terug te vinden, want hij moest alles veroveren op het niets.

 

 


Help, zintuiglijke prikkels!

Karen de Vriend - de Jong. 2022

Sommige mensen worden regelmatig overweldigd door de wereld om hen heen, terwijl het leven voor anderen juist niet snel en spannend genoeg kan zijn. Beide situaties zorgen niet zelden voor ongemak en onzekerheid. Beide situaties zijn bovendien te verklaren met Sensorische Informatieverwerking: de manier waarop onze hersenen informatie verwerken.

Een goede informatieverwerking maakt dat iemand soepel functioneert, zonder bijvoorbeeld steeds afgeleid te zijn. Bij haperingen in de informatieverwerking kan juist afwijkend gedrag ontstaan. Om een breder publiek kennis te laten maken met de wondere wereld van Sensorische Informatie-verwerking, schreef Karen de Vriend dit boek. Ze geeft hiermee inzicht in het effect van zintuiglijke prikkels op ons gedrag en hoopt op meer begrip voor de kinderen en volwassenen die hiermee kampen. Zij zijn niet anders, maar reageren simpelweg soms anders op de wereld om hen heen.


Autisme - vergeet de ouders niet

Peggy-Ann Clarck en Harm Peter Smilde -2021

Zo’n tachtig jaar geleden werd autisme als ontwikkelingsstoornis onderkend. Nu verschijnen hierover jaarlijks talloze (wetenschappelijke) artikelen en boeken. Nog niet zo lang geleden ontbrak in Nederland specifieke zorg voor kinderen met autisme. Onder meer daarom startte Raeger Autismecentrum tien jaar geleden met de behandeling en begeleiding van kinderen met autisme, onder het motto: ieder kind kan zich ontwikkelen. Ter gelegenheid van hun jubileum verschijnt nu dit boek. In 'Autisme - vergeet de ouders' niet vertellen ouders van kinderen met autisme hun ervaringen. In hun verhalen zijn ze open en eerlijk over wat de diagnose ‘autisme’ met hen doet en over hun (soms moeizame) zoektocht om het beste voor hun kind te vinden. Ook komt aan de orde wat de zorg van Raeger doet voor de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast delen ouders hoe ze de toekomst zien van hun kind met autisme of waar hun kind na het behandeltraject terecht is gekomen. De ervaringsverhalen in dit boek laten andere ouders van kinderen met autisme zien dat ze niet alleen staan in hun zoeken en soms worstelen. Dat kan hoop en bemoediging geven voor de ontwikkeling van hun kind. Mensen die niet of weinig met autisme te maken hebben, krijgen door dit boek inzicht in hoe het is om te leven met kinderen met autisme. De verhalen van ouders vergroten ongetwijfeld het begrip van de omgeving voor deze ontwikkelingsstoornis. Hiermee is 'Autisme - vergeet de ouders' niet een boek dat een interessante, betrokken en serieuze bijdrage levert aan het gesprek over (omgaan met) autisme.

Peggy-Ann Clarck is bestuurder/directeur van Raeger. In 2012 voelde zij zich geroepen dit ambt op zich te nemen. Door haar gedrevenheid en hard werken is Raeger van vier cliënten in 2011 naar 212 in 2022 gegaan, van één locatie naar negen en van acht naar 215 medewerkers. Eerder was Peggy-Ann onder meer gemeenteraadslid in Zoetermeer.


De jongen die te veel voelde

hoe een befaamd hersenonderzoeker en zijn zoon onze kijk op autisme voorgoed veranderden

Lorenz Wagner - 2021

Henry Markram is een van de bekendste hersenonderzoekers ter wereld, en wordt wel ‘de Elon Musk van de neurowetenschap’ genoemd. Als hij vader wordt van zijn zoon Kai, blijkt al snel dat de jongen anders is: hij is autistisch. Henry wordt zich er pijnlijk van bewust hoe weinig zijn bejubelde wetenschappelijke kennis zijn zoon kan helpen. Dus stort hij zich op de vraag wat autisme nu eigenlijk is. Hij doet er jarenlang onderzoek naar, in de beste onderzoeksinstituten ter wereld. Maar pas als zijn wetenschappelijke blik samenvalt met die van de vader komt hij tot een doorbraak en introduceert hij een nieuwe kijk op autisme.

Journalist Lorenz Wagner trok maandenlang met de familie Markram op en vertelt in dit boek een ontroerend vaderzoonverhaal. Tegelijkertijd duikt hij in de baanbrekende inzichten over autisme van Henry Markram en de tot dusver onbekende zijden van de menselijke hersenen. ‘Een meeslepend verhaal over een van de briljantste onderzoekers ter wereld die het autisme van zijn zoon probeert te begrijpen. Een geweldig optimistisch boek.’ – David Sinclair, hoogleraar genetica Harvard University LORENZ WAGNER (1970) is een vooraanstaand journalist van de Süddeutsche Zeitung. Voor zijn reportages ontving hij onder meer de Theodor Wolff Prize, de Herbert Quandt Media Prize en de Prix Franco-Allemand du Journalisme.


Een buik vol prikkels

Puck Witsmeer - 2020

Ik ben Puck Witsmeer en ik weet sinds mijn zestiende dat ik autisme heb. Door mijn autisme raak ik snel overprikkeld en het gevolg daarvan is dat mijn energieniveau dan enorm uit balans raakt. Het lukt me steeds beter om er een balans in te vinden, maar hoe zou dit gaan als ik mijn kinderwens wil verwezenlijken met mijn man, vroeg ik mij af. Want hoe moet je zorgen voor je kindje als je zelf geen energie meer hebt?

Als je zo overprikkeld bent dat je weer eens flauwvalt of staat te kotsen alsof je liters wijn op hebt? Het riep zoveel gedachtes en vooral vragen bij me op dat ik hier iets mee moest doen. Ik ben op zoek gegaan naar boeken over ouders met autisme en hun ervaringen. Helaas vond ik niet wat ik zocht en dat zette mij aan het denken. Zou ik dan de enige zijn die hiertegen aanloopt? Ik had graag ervaringen willen horen, tips willen krijgen en de voor- en nadelen willen weten. Ook al had ik niet gevonden wat ik zocht en geen antwoord gekregen op mijn vraag, toch besloten Michiel en ik onze zwangerschap en het krijgen van een kindje aan te gaan en alles zelf te ondervinden. Zo begon mijn ontdekkingsreis. Tegen het einde van mijn zwangerschap ging ik onderzoeken of er meer mensen met autisme zijn die tegen hetzelfde aanlopen. Ik was toch niet de enige met zoveel vraagtekens? Toen ik erachter kwam dat er mensen met autisme zijn die wel degelijk tegen hetzelfde aanlopen, kwam ik op het idee om mijn ervaringen, tips, en voor- en nadelen te bundelen en er een boek van te maken. Mijn doel is bereikt wanneer ik mensen met autisme heb kunnen helpen met deze grote levensvraag. Daarnaast hoop ik ook de dierbaren van mensen met autisme met mijn verhaal te bereiken, hun struikelblokken en drempels helpen weg te nemen en samen tot inzichten te komen. Ga met mij mee op ontdekkingsreis en ervaar door de ogen van mij als vrouw met autisme hoe het is.


Help, ik ben een autist!

Ik was het al voordat ik het wist.

Pascal van Ijzendoorn - 2019

Dit boek vertelt het verhaal van Pascal die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg.

Basisschoolvrijwilliger Pascal van IJzendoorn kampeerde met groep 8 ergens op een camping in het
Noord-Hollands landschap. ’s Avonds bij het kampvuur werd de dag nabesproken toen een collega begon over de buren; een basisschool voor kinderen met autisme. Ze was nogal verbaasd dat je aan de buitenkant niet kon zien dat deze kinderen autistisch waren. Het voelde voor Pascal als een prikkel die hij niet kon negeren en hij vertelde zijn collega’s voor het eerst dat ook hij autistisch is.

Ze hadden dat nooit achter hem gezocht. En waarom zouden ze ook, aangezien hij net zoals iedereen zijn leven leeft. Dit boek vertelt het verhaal van Pascal van IJzendoorn die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes voor hem op de juiste plek en snapte hij waarom hij tijdens zijn leven tot dusver zoveel moeilijkheden moest overwinnen. Hij liep als kind, puber, scholier, werkende volwassene en partner steeds tegen problemen aan. Een enkele arts of psychloog kom hem soms een stukje helpen, maar het groter geheel werd nooit ontdekt. Totdat hij de juiste diagnose (autismespectrumstoornis) kreeg en vanaf toen de juiste begeleiding kon krijgen. Sindsdien heeft Pascal zijn leven goed op de rit gekregen. Om anderen (lotgenoten met ASS of hun directe omgeving) te helpen schreef hij dit boek, dat al snel een bestseller in het genre werd. Over de auteurs: Ans Ettema-Essler (1962) heeft sinds 2000 een praktijk waar ze zich vooral richt op volwassenen met ADD en ADHD. Autisme heeft vele overeenkomsten met deze stoornis, waardoor ze graag inging op het verzoek van Pascal van IJzendoorn (1982) om samen met hem dit boek te schrijven.


Zondagskind

Alsof opgroeien nog niet lastig genoeg is

Judith Visser - 2019

Jasmijn Vink praat niet. Wel met haar hond. En met Elvis. Die zeggen namelijk niets terug en dat is fijn. Hoe kan het dat anderen wel weten hoe ze zich moeten gedragen? Dat mensen zich kunnen afsluiten voor alle prikkels, die ervoor zorgen dat haar hoofd implodeert?
Zondagskind neemt de lezer mee in de belevingswereld van iemand met autisme. Met vallen en opkrabbelen leert Jasmijn hoe ze zich in sociale situaties staande kan houden.

‘Razendgoed geschreven.’ Linda

‘Visser raakt de lezer recht in haar ziel.’ Noordhollands Dagblad

‘Geen roman zo persoonlijk als Zondagskind.’ De Telegraaf

‘Het verhaal is van het begin tot einde aangrijpend. Een pakkende en diepgaande roman.’ NBD Biblion

‘Pijnlijk prachtig’, boek van de maand bij Koffietijd

‘Visser raakt de lezer recht in haar ziel.’ Noordhollands Dagblad

'Pijnlijk prachtig boek, dat je meeneemt in de belevingswereld van iemand met Asperger.' Vriendin


Opvoeden & autisme

Een inspiratiegids voor ouders

Ilse Noens en Yoni Peeters- 2018

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn, zeker als je kind autisme heeft. Doe ik het wel goed? Hoe kan ik mijn kind helpen? In hoeverre moeten we ons leven aanpassen aan ons kind? Allemaal vragen die je als ouder bezig kunnen houden. Dit boek helpt je om stap voor stap stil te staan bij verschillende aspecten van opvoeden. Wat voel ik als ouder? Wat denk ik? Wat doe ik? Aan de hand van allerlei praktische vragen en oefeningen kan je hiermee verder aan de slag gaan.

Voor dit boek baseerden we ons op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met ouders en hulpverleners. Dit boek is bedoeld voor ouders van een kind of jongere met autisme die meer willen weten over opvoeden en hun rol als ouder. Ook professionals die met gezinnen met een kind met autisme werken, kunnen inspiratie uit dit boek halen.

Reflectieoefeningen en praktische inspiratie

Het boek bestaat uit twee grote delen. Enerzijds staan we stil bij wat opvoeden precies is, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen voelen, denken en doen. De lezer wordt aangezet om te reflecteren over deze drie thema’s aan de hand van concrete denkoefeningen. Hierbij sta je zowel stil bij de negatieve als positieve aspecten van autisme. Bijkomend sta je zowel stil bij jezelf als ouder, je kind én externe factoren waardoor je een compleet en genuanceerd beeld krijgt van alle schakels die een rol spelen bij de opvoeding.

Anderzijds gaan we praktisch aan de slag met opvoeden aan de hand van concrete opdrachten. Deze vertrekken vanuit de inzichten die je in het eerste deel hebt verworven. Verwacht hierbij geen algemene tips die bij iedereen werken, aangezien er niet zoiets bestaat als dé correcte opvoeding. Het boek laat je nadenken over de aanpak die bij jou en je kind werkt. Daarnaast zal je uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan met de tips uit het boek. Vervolgens wordt er ook stilgestaan bij externe factoren die een invloed kunnen hebben op de relatie tussen jou en je kind, zoals jouw eigen welzijn, de financiële situatie en dergelijke meer. Tot slot wordt ook gekeken naar het al dan niet meedelen van de diagnose en de impact op de andere kinderen in het gezin.

Opvoeden uitgelegd door verhalen

Het boek zit niet alleen boordevol praktische opdrachten en denkoefeningen. Deze informatie wordt ook ondersteunt door talloze ervaringsverhalen van andere ouders. Dit kan voor veel herkenbaarheid zorgen bij de lezer. Hierdoor krijg je als lezende ouder van kinderen met autisme het gevoel dat je niet alleen bent. Daarnaast krijg je op deze manier ook vele tips mee die bij andere gezinnen werken. Hierdoor kan je geïnspireerd geraken om deze zelf toe te passen op je eigen gezinssituatie.

Bij het aanschaffen van dit boek krijg je bovendien een code waarmee je de opdrachten ook online kan raadplegen. Op die manier hoef je niet te schrijven in het boek als je dat liever niet doet, maar kan je de opdrachten afdrukken. Daarnaast bevat het boek prachtige illustraties die getekend werden door Lien Geeroms.


Overprikkeling voorkomen

Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD

Barbara de Leeuw - 2014

Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.

Overprikkeling voorkomen is praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren.

Na een verhelderende theorie over de prikkelverwerking en waarneming bij autisme wordt door middel van tips en oefeningen uitgelegd welke stappen er noodzakelijk zijn voor het voorkomen van overprikkeling.


Fontys-OSO-Reeks 31 - Autisme en de grenzen van de bekende wereld

wat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heen

Olga Bogdashina - 2013

Over het boek: In dit boek is Olga Bogdashina op zoek naar de grenzen van de bekende wereld. Ze doet dit door kenmerken van autisme te beschrijven waar we tot nu toe geen redelijke verklaringen voor kunnen geven. En toch zijn deze kenmerken vaak genoemd door hoogfunctionerende personen met autisme. Ook worden ze genoemd door kunstenaars en door 'alternatieve wetenschappers'. Niet alleen door wetenschappers van nu. Ze zijn ook terug te vinden in werken van oudere generaties. In een interview bij het verschijnen van zijn boek 'Hallucinaties' (2012) zegt Oliver Sacks: "De aandacht voor de psychologie van generaties geleden is alleen maar logisch. In sommige opzichten denk ik dat ze nooit geëvenaard zijn."

In dit scherpzinnige boek onderzoekt Olga Bogdashina oude en nieuwe theorieen van zintuiglijke waarneming en communicatie bij autisme. Aan de hand van beschrijvingen van taalwetenschap, filosofie, neurowetenschappen, psychologie, antropologie en kwantummechanica kijkt ze hoe de zintuigen eenieder een persoonlijke blik op de wereld verschaffen. Olga Bogdashina stelt vastgestelde opvattingen over wat 'normaal' of wat 'abnormaal' is aan de kaak. Je hebt altijd wel mensen die zeggen dat mensen met autisme niet genoeg voelen. Bogdashina beweert het tegenovergestelde: Ze voelen te veel. Door de 'waaroms' en de 'hoe's' van de zintuigen en de rol van taal in beeld te brengen leert Bogdashina hoe we de vermogens die onze kennis aanscherpen, kunnen ontwikkelen. Het zijn juist mensen met autisme die hier een intermediaire rol kunnen spelen. Dergelijke 'vreemde' krachten schuilen in alle mensen, maar de meeste lijken er niet goed op afgestemd te zijn. De ondertitel van dit boek 'Wat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heen' krijgt hiemee zijn volle betekenis. Dit boek zal ieder aanspreken met een persoonlijke of professionele belangstelling voor autisme.


Het Aspergersyndroom

praktische oplossingen bij problemen met sensorische informatieverwerking

Brenda Myles e,a, - 2010

Dit boek gaat over zintuiglijke waarnemingen bij mensen met autisme . Ook hier staat een zintuiglijk prikkelverwerkingsprofiel  in om na te gaan waar je moeite mee hebt op bepaalde zintuigen. Verder worden er hulpmiddelen benoemd die helpen om met prikkels om te gaan. Bijvoorbeeld een massage, friemelen met dingen.

 


Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom

verschillende ervaringen, verschillende werelden

Olga Bogdashina - 2004

Voor autistische mensen is autisme een manier van leven. Alles is ervan doordrongen, het kleurt iedere ervaring, iedere gewaarwording, gedachte, emotie, kortom elk facet van het bestaan (Sinclair, 1993). Ze reageren niet op een manier die we verwachten, omdat ze een ander systeem van waarneming en communicatie hebben. Natuurlijk is het heel moeilijk om te communiceren met iemand die zich van een andere 'taal' bedient (en autistische mensen zijn in iedere cultuur 'buitenlanders'). Maar het is even verkeerd om niet-autistische methoden te gebruiken om autistische kinderen te onderwijzen en te behandelen. Dat is een garantie voor mislukking en het kan ze soms zelfs voor het leven beschadigen. Door het gehele boek heen worden voorbeelden gegeven om verschillende verschijnselen te illustreren.

Olga Bogdashina publiceert regelmatig over autisme en informatieverwerking. Ze treedt in vele landen op als gastspreker. Als ervaringsdeskundige is nauw betrokken bij het onderwerp. Olga Bogdashina vertaal in dit boek die 'andere zintuiglijke wereld' en brengt die daarmee dichter. Onmisbare informatie voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met autisme.