Coalitie voor Autisme

In onze gemeente wonen statistisch gezien  169 mensen met autisme. Een deel van hen of hun omgeving heeft behoefte aan informatie en/of aan ondersteuning.

De coalitie voor autisme is een platform dat verbinding kan bewerkstelligen tussen iedereen die iets met autisme van doen heeft in onze gemeente. Zodat we elkaar snel weten te vinden, elkaar van informatie kunnen voorzien en elkaar de weg kunnen wijzen.