Coalitie voor autisme i.o.

In onze gemeente wonen waarschijnlijk 169 mensen met autisme. Een deel van hen of hun omgeving heeft behoefte aan informatie of aan ondersteuning. Voor velen is het leven een worsteling. In onze gemeente hebben veel vrijwilligers, mantelzorgers en professionals hiermee te maken. In de aanloop naar "Luisteren naar autisme' op 3 april a.s. gaan we na of er voldoende animo bestaat voor de oprichting van een coalitie voor autisme.

De coalitie voor autisme i.o. is een platform dat verbinding kan bewerkstelligen tussen iedereen die iets met autisme van doen heeft in onze gemeente. Zodat we elkaar snel weten te vinden en weet hebben van elkaars' bestaan. Mogelijk leidt dit ook tot een jaarlijks evenement tijdens de autismeweek en wat kleinere activiteiten door het jaar heen. We willen potentiële coalitieleden nu al opnemen in de (voorlopige) coalitie voor autisme.  HIER AANMELDEN ALS PARTNER

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is een voorloper in Nederland op het gebied van integrale kindcentra. Wij verzorgen doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Mariel Hoefkens

Initiatiefnemer en mede-organisator van "Luisteren naar autisme'.

Ik blijf me inzetten voor een autismevriendelijke gemeente via de coalitie voor autisme.


DE-MAKERIJ

Bij onze stichting kunnen mensen die door hun autisme of andere beperking buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen, terecht voor zinvolle dagbesteding. Voor iedereen is er een gepast plekje in onze grote familie. "Iedereen heeft recht op zijn eigen beperking"

www.werkplaatsdemakerij.nl

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs

Alle kinderen zijn welkom in onze Samenwijscentra, in eerste instantie ongeacht hun beperking. Dus ook kinderen met autisme. 

Ouders en begeleiders kijken samen welke begeleiding of ondersteuning nodig en mogelijk is. Het streven is om dat zo dicht mogelijk bij het kind en het liefst in de eigen kern te organiseren. Het doel is immers om het kind deel uit te laten maken van zijn of haar directe leefomgeving in alle aspecten die dat met zich meebrengt. En als het voor de ontwikkeling van een kind beter is zoeken wij samen met de ouders naar gespecialiseerde opvang of onderwijs. 

tekst volgt


De Laarhoeve

De Laarhoeve is een plek waar mensen kunnen werken die (tijdelijk) niet terecht kunnen op een reguliere arbeidsplaats.

www.delaarhoeve.nl

Klik hier om een tekst te typen.

 

 

 


Hier kan een foto van uw bedrijf, vereniging of instelling staan.

De Bibliotheek Hilvarenbeek

De eerste aanmelder als partner. De bibliotheek heeft op 3 april boeken  in huis over autisme die geschikt zijn voor een breed publiek. Op 3 april hebben we een stand in de foyer.

En hier wat uw voornemen is voor het scheppen van mogelijkheden voor mensen met autisme.

Suzanne van den Einden-Brok

Ik zou graag willen helpen met het delen van ervaringen. Dit dan als persoon met autisme. Ik weet veel van aangepast sporten af.  (Foto: ge-handicapte sporter van  het jaar 2017)


 

Partners gezocht!

Werken aan een autismevriendelijke gemeente

Tripode

Mede-organisator van 'Luisteren naar autisme' en van de Coalitie voor Autisme. Tripode werkt aan bevorderen van autismevriendelijk-heid door proberen te luisteren naar mensen met autisme