Nieuws

Doe mee aan de coalitie voor autisme

 

Coalitie voor autisme: wat is dat?

Een breed opgetuigde organisatie met veel vergaderingen is niet wat we voor ogen hebben. Het is bedoeld als een platform waar mensen en organisaties die te maken hebben met personen met autisme elkaar laagdrempelig weten te vinden. En waar zonder bureaucratische processen oplossingen gerealiseerd worden voor personen met autisme. De naam ‘coalitie voor autisme’ is maar een werknaam; die ruilen we graag in voor een betere.

In de gemeente Hilvarenbeek wonen, statistisch gezien, 169 mensen met autisme. Vanuit de gemeente wordt gecommuniceerd dat ‘relatief veel van de aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te maken hebben met autisme’. Er zijn in onze gemeente dus nogal wat mensen met autisme. Met in hun kielzog verwanten, professionele hulpverleners, verenigingen, scholen die informatie of ondersteuning goed kunnen gebruiken. Uit de verhalen van mensen met autisme die we kennen, de vragen van hun ouders en verwanten, uit verhalen en vragen van bedrijven en verenigingen weten we dat er veel machteloosheid, spanning en frustratie is. Het alledaagse leven wordt als zwaar ervaren. Personen met autisme kunnen vaak niet meekomen in school of werk, relaties en in het sociale leven.

Het uiteindelijke doel is het verbinden van personen met autisme met hun omgeving, zodat problemen die kwetsbare mensen met autisme ervaren op scholen, in bedrijven, buurten of wijken, bij verenigingen en in openbare gelegenheden een vertaalslag krijgen in autismevriendelijk gedrag en autismevriendelijke maatregelen.

Doe mee!

U kunt zich via de website www.autismebewust.nl aanmelden als partner van de coalitie. U vult in wie u bent of wie u vertegenwoordigt en wat uw bijdrage is of wat uw voornemen is voor een autismevriendelijke gemeente. Met uw toestemming registreren we uw gegevens, eventueel met foto of afbeelding met een link naar uw website. We zullen de coalitiepartners tijdens de avond van 3 april op een scherm projecteren.

Na 3 april nodigen we alle partners uit om de praten over de invulling van ‘coalitie voor autisme’.

Annetje van Puijenbroek Stichting verleent ruimhartig subsidie aan Luisteren naar Autisme

De Annetje van Puijenbroek Stichting verleent een ruimhartig subsidie aan het project 'Luisteren naar Autisme'. Het project behelst een avond in de autismeweek  en het smeden van een coalitie voor autisme. De 'Annetjestichting' creëert meer betrokkenheid en samenhang onder de inwoners van de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle door ondersteuning van lokale initiatieven. Een van de doelen van de stichting is het helpen van kwetsbaren in de samenleving waardoor sociale uitsluiting voorkomen wordt. De organisatoren  van 'Luisteren naar Autisme' zijn blij met de ondersteuning van 'Annetje'.  

Op de avond van 3 april brengen mensen met autisme niet alleen de impact van hun autisme over het voetlicht maar hebben het ook over de kansen en talenten autisme hen biedt. Daarmee wordt het 'bewust zijn van autisme' aangewakkerd. De coalitie voor autisme - een voorlopige werknaam - is een streven mensen en organisaties dichter bij elkaar te brengen die met autisme te maken hebben. Met de avond en met de 'coalitie voor autisme' worden stappen gezet voor de realisatie van een autismevriendelijke gemeente.

19-02-2018

Monique Post

Monique is een graag geziene spreker op symposia en studiedagen in binnen- en buitenland.  Ze neemt de hoofdmoot van het programma voor haar rekening.  Tim Landa maakt zijn artiestendebuut en de plaatselijk bekende Mariël Hoefkens  levert een bijdrage, samen met haar coach Ad van Korven.  Meer lezen over programma en sprekers..  

 

Mariël Hoefkens neemt initiatief voor avond over autisme  

5 februari 2018

In januari 2015 kreeg ik de diagnose autisme, wat voor mij antwoord gaf op vele vragen, waar ik tegenaan liep. Vanaf het begin af aan besloot ik om hier open over te zijn naar mijn omgeving. Ik vind het belangrijk dat er meer begrip en aandacht komt voor autisme.

Sinds de zomer van 2015 word ik gecoacht door Ad van Korven van praktijk Tripode in Diessen. Hij heeft zo’n anderhalf jaar geleden, samen met mij, een presentatie gegeven voor mijn collega’s van de afdeling Wmo van de gemeente Hilvarenbeek. Daar werd erg positief op gereageerd, wat voor mij de aanleiding was om hier meer mee te gaan doen. Ik stelde Ad de vraag of er een mogelijkheid was om in Hilvarenbeek een autisme-avond te organiseren. Hij stemde erin toe op voorwaarde dat we het sámen zouden organiseren. En zo ontstond het idee voor ‘Luisteren naar autisme’ ...

Mariël Hoefkens (5-2-2018)