Persbericht 

Thema-avond Autisme in de bibliotheek

Op donderdag 31 mei om 19.00 uur organiseert de bibliotheek Hilvarenbeek een avond over Autisme. Een interactieve avond waar informatie, maar ook uitwisseling van ervaringen  centraal staan.

Ad van Korven geeft een korte lezing over de uitdagingen waar kinderen/jongeren met autisme en hun omgeving mee te maken hebben. Hij vertelt hoe dingen anders werken en met welke brillen je daar naar kunt kijken om samen met het kind/jongere tot oplossingen te komen. Er zal ook een uitwisseling van ervaringen plaatsvinden aan de hand van stellingen in kleine groepjes en er is gelegenheid om vragen te stellen. Ad van Korven is werkzaam bij Tripode, een organisatie voor begeleiding en advisering voor mensen met autisme. Hij werkt als begeleider voor mensen met autisme en is casemanager, trainer en adviseur.

Omgaan met autisme is in het dagelijks leven niet altijd gemakkelijk. Autisme is voor niemand hetzelfde en wordt door niemand hetzelfde ervaren. Er bestaat geen handleiding en is altijd een zoektocht. Deze avond kan voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met autisme een moment zijn om gelijkgestemden te ontmoeten. Ook mensen met autisme zijn welkom om als deskundigen hun eigen ervaring te vertellen. Kortom een avond om ervaringsverhalen met elkaar te delen.

Op 3 april vond in de CC Elckerlyc een avond over Autisme plaats. Een inspirerend avond die werd georganiseerd in kader van de NVA Autismeweek 2018. In de Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Het thema was dit jaar ‘’Luisteren naar autisme’’. Veel reacties zijn er na deze avond losgekomen. Naar aanleiding daarvan bieden Ad van Korven en de bibliotheek de gelegenheid om met elkaar verder over dit onderwerp te praten.

Programma

19.00 uur Welkom

19.00 uur tot 19.30 uur Lezing Ad van Korven over autisme

19.30 uur tot 20.00 uur Gesprek aan de hand van stellingen in kleine groepjes

20.00 uur tot 20.20 uur Reactie op de stellingen

20.30 uur Afsluiting

Aanmelden?

Ja graag! Om te kunnen inschatten hoeveel mensen we kunnen verwachten i.v.m. de discussiegroepjes, vragen we om u vooraf aan te melden. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar:

jolandapegels@bibliotheekmb.nl ovv avond autisme.

 

Bibliotheek Hilvarenbeek

Achter ’t Raadhuis 2

T.013-5051281

www.bibliotheekmb.nl

www.tripode-nl.com

www.autismebewust.nl